Mẫu đơn xin học giáo lý hôn nhân dành cho những người theo đạo

Đơn xin học giáo lý hôn nhân là đơn xin tham gia lớp học giáo lý hôn nhân dành cho người theo đạo chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân, nó được coi như điều kiện bắt buộc trọng thủ tục hôn nhân của người theo đạo.

Hồ sơ chuẩn bị trước khi tiến hành kết hôn

Hồ sơ hôn phối cần chuẩn bị trước khi hôn lễ diễn ra gồm:

– Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia;

– Chứng chỉ rửa tội mới cấp không quá 6 tháng;

– Chứng chỉ thêm sức (nếu chưa lãnh nhận bí tích Thêm sức, thì kiếm nơi học khóa căn bản để kịp chịu Thêm sức);

– Chứng chỉ giáo lý hôn nhân; bằng giáo lý hôn nhân

– Sổ gia đình công giáo (bản chính);

– Giấy đăng ký kết hôn dân sự (trình trước khi làm lễ cưới);

– Giấy miễn chuẩn ngăn trở do Đấng Bản Quyền cấp (đối với hôn nhân khác đạo, hôn nhân hỗn hợp).

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được học giáo lý hôn nhân

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin được học giáo lý hôn nhân như sau:

GIÁO PHẬN …….

GIÁO HẠT …….

GIÁO XỨ ……..

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Kính trình cha xứ.

Con là: ……

Sinh ngày….tháng…….năm…

Con ông: ……và bà: ………

Thuộc giáo họ….. giáo xứ ……..

Địa chỉ: ………

Và bạn con là: ……..

Sinh ngày….tháng…….năm……

Con ông: ………và bà: …….

Thuộc giáo họ….. giáo xứ …….

Địa chỉ: …….

Chúng con viết đơn này kính trình cha xứ cho chúng con được học giáo lý Hôn nhân, và giáo lý Hội Thánh Công Giáo để được cử hành Bí tích hôn nhân theo Giáo luật.

Chúng con xin cam kết học nghiêm túc, đầy đủ thời gian và các môn học đã quy định.

Chúng con xin chân thành cám ơn cha xứ.

….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Bài viết hữu ích: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.