Mẹ chồng không cho con dâu nhập hộ khẩu có trái luật không?

“Mẹ chồng – nàng dâu” luôn là vấn đề nóng từ trước đến nay. Vậy nếu mẹ chồng không cho con dâu nhập hộ khẩu được không?

Theo khoản 2 Điều 20 Luật cư trú 2020 có 4 trường hợp được nhập hộ khẩu nhưng phải được người có sổ hộ khẩu đồng ý:
  • Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
  • Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; 
  • Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;
  • Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.
Vậy mẹ chồng có thể cấm con dâu nhập hộ khẩu vào gia đình mình không? 

Có 2 trường hợp sau:

  • Nếu chủ hộ là mẹ chồng: nếu muốn cấm con dâu nhập vào sổ hộ khẩu của gia đình mình, theo khoản 2 Điều 20 Luật cư trú 2020 thì người con dâu đó sẽ không được nhập vào sổ hộ khẩu của gia đình chồng.
  • Nếu chủ hộ khẩu không phải là mẹ chồng: nếu mẹ chồng không đồng ý nhưng chủ hộ đồng ý thì con dâu vẫn sẽ được nhập vào sổ hộ khẩu của gia đình chồng.

Vậy việc mẹ chồng không cho con dâu nhập hộ khẩu gia đình mình phụ thuộc vào việc mẹ chồng có phải chủ hộ khẩu hay không.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.