Mẹ chồng không ngăn cản con trai đánh vợ có vi phạm pháp luật?

Nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn thường sống chung với cha, mẹ chồng. Có những trường hợp chồng mâu thuẫn đánh vợ có mẹ chồng chứng kiến, vậy mẹ chồng không ngăn cản con trai đánh vợ có vi phạm pháp luật không?

Trách nhiệm của thành viên gia đình khi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra

Hành vi chồng đánh vợ được xem là hành vi bạo lực gia đình được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Và theo quy định tại Điều 11 Luật này quy định trách nhiệm của các thành viên trong gia đình khi có bạo lực xảy ra là:

  1. Giáo dục, nhắc nhở các thành viên gia đình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới…
  2. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia đình; tham gia chăm sóc người bị bạo lực gia đình.

Như vậy, mẹ chồng trong trường hợp này phải có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở con trai mình về việc phòng, chống bạo lực gia đình và phải thực hiện hòa giải khi con trai và con dâu xảy ra mâu thuẫn để tránh dẫn đến hành vi bạo lực gia đình. Do đó, hành vi mẹ chồng không can ngăn con trai đánh vợ là vi phạm pháp luật. 

Mức xử phạt đối với hành vi không ngăn chặn bạo lực gia đình

Theo khoản 1 Điều 62 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  1. Biết hành vi bạo lực gia đình, có điều kiện ngăn chặn mà không ngăn chặn.”

Do đó, hành vi mẹ chồng chứng kiến con dâu bị đánh mà không ngăn chặn con trai đánh vợ được xem là hành vi biết có hành vi bạo lực gia đình xảy ra trong điều kiện có thể ngăn chặn được mà không thực hiện, để hành  bạo lực gia đình diễn ra kéo dài thì có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

Ngọc Tâm

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.