Mẹ đi tù, cậu ruột có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con không?

Thay đổi người trực tiếp nuôi con là việc khởi kiện yêu cầu tòa án thay đổi quyền nuôi con mà trước đó trong quyết định cho phép ly hôn của tòa án phán quyết cho một bên (vợ hoặc chồng) có quyền nuôi bây giờ yêu cầu đổi lại cho bên kia. Vậy cậu ruột có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con trong trường hợp mẹ cháu đi tù không?

Thay đổi quyền trực tiếp nuôi con của cậu ruột:

Tại khoản 5 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Theo đó, khi có căn cứ cho rằng người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người thân thích có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Người thân thích là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời. (theo khoản 19 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Như vậy, trường hợp mẹ đi tù, cậu ruột có căn cứ về việc người mẹ không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.