Mẹ từ chối nuôi con dưới 36 tháng tuổi được không?

Con dưới 36 tháng tuổi thường được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, nhưng có trường hợp nào mẹ được từ chối nuôi dưỡng con không?

1.Quy định người trực tiếp nuôi con dưới 36 tháng

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Việc quyết định người trực tiếp nuôi con được ưu tiên xác định dựa trên ý chí thỏa thuận của vợ và chồng.

Theo Điều 81 Luật HN&GĐ 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

2.Trường hợp mẹ từ chối nuôi dưỡng con dưới 36 tháng tuôi

Như vậy, con dưới 36 tháng tuổi được ưu tiên giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nhưng trong trường hợp người vợ từ chối quyền trực tiếp nuôi con, do đó, hai người có thể thỏa thuận quyền trực tiếp nuôi con thuộc về người chồng để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho con. Tuy nhiên, thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của cả vợ và chồng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.