Môi giới hôn nhân trái pháp luật bị xử phạt hành chính như thế nào?

Môi giới hôn nhân là việc bên trung gian để các bên gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán và bắt đầu thiết lập các quan hệ của các bên nhằm mục đích để hưởng thù lao. Vậy môi giới hôn nhân trái pháp luật bị xử phạt hành chính như thế nào?

Người nào thực hiện hành vi tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể:

Tại Điều 39 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định:
  • Nếu trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài không thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho những người có yêu cầu thì sẽ bị phạt từ 3- 5 triệu đồng;
  • Nếu trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận; đòi hỏi tiền bạc hoặc các lợi ích khác ngoài thù lao theo đúng quy định khi thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình mà có yếu tố nước ngoài thì sẽ bị phạt từ 7 – 10 triệu đồng;
  • Nếu trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài không giữ bí mật về các thông tin, về tư liệu về đời sống riêng tư của các bên theo đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 7 – 10 triệu đồng;
  • Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi hoạt động tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích để mua bán người, để bóc lột sức lao động, để xâm phạm tình dục hoặc vì các mục đích trục lợi khác thì sẽ bị phạt 10- 20 triệu đồng.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.