Mua đất khi đang ly thân thì sổ đỏ ghi như thế nào?

Khi đang ly thân mà vợ chồng mua đất thì trên sổ đỏ sẽ ghi tên cả vợ chồng hay chỉ ghi tên của một bên vợ hoặc chồng? Bài viết dưới đây sẽ cùng chúng ta giải đáp thắc mắc này.

Trong quá trình ly thân, vợ chồng mua đất thì sổ đỏ đứng tên ai?

Ly thân là tình trạng vợ chồng không sống chung nhưng chưa ly hôn. Nói cách khác, mặc dù sống ly thân nhưng vẫn là vợ chồng. Do đó, tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp được tặng cho riêng, được thừa kế riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Khi nhận chuyển nhượng đất thì phải đăng ký theo quy định của pháp luật. Thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trong Giấy chứng nhận phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận ghi tên một người.

Nội dung này được quy định rõ tại khoản 1 Điều 34 Luật HN&GĐ 2014 như sau:

“Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung

1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.”.

Tóm lại, trong thời kỳ ly thân mà mua đất thì Sổ đỏ vẫn phải ghi tên hai vợ chồng nếu đó là tài sản chung, trừ trường hợp có thỏa thuận ghi tên một người.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.