Mua nhà bằng tiền lương khi chồng đang ở tù có được xem là tài sản riêng?

Có nhiều trường hợp một bên mua tài sản trong thời kỳ hôn nhân nhưng bên còn lại không biết. Đơn cử là vợ mua nhà bằng tiền lương khi chồng đang ở tù. Vậy, căn nhà đó có được xem là tài sản riêng?

Chồng đang ở tù, vợ dùng tiền lương để mua ngôi nhà thì đó là tài sản chung hay riêng?

Căn cứ Điều 33 Luật HN&GĐ quy định tài sản chung của vợ chồng như sau:

  • “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Như vậy, tiền lương của vợ được xác định là thu nhập, theo đó, là tài sản chung của vợ chồng (nếu không có thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân)

Khi đó, cho dù chồng đang ở tù, vợ dùng tiền lương, được xác định là tài sản chung, để mua ngôi nhà thì đó cũng là tài sản chung của vợ chồng bởi nó được tạo ra trong thời kỳ hôn nhân.

Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận chia tài sản chung và xác định tiền lương của vợ là tài sản riêng của người vợ, thì mua nhà bằng tiền lương sẽ được xác định là tài sản riêng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.