Mua nhà trả góp trước khi cưới được coi là tài sản chung

Hiện nay nhiều cặp đôi muốn hoàn thiện việc xây nhà, mua nhà trước khi kết hôn. Vậy trường hợp khi nào việc mua nhà trả góp trước khi kết hôn được coi là tài sản chung?

1. Định nghĩa Tài sản chung của vợ chồng? 

Theo khoản 1 Điều 33 Luật HN&GĐ quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

  • “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”
2. Trường hợp mua nhà trả góp trước khi cưới là tài sản chung

Trên thực tế không phải trường hợp nào cũng có thể phân định được rạch ròi tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng. Theo quy định ở trên thì để xác định việc mua nhà trả góp trước khi cưới là tài sản chung thì phải xác định thời điểm hoàn tất thanh toán là khi nào. Nếu việc thanh toán kéo dài cả trong thời kỳ hôn nhân và các khoản trả góp đó được thanh toán bằng tiền lương hoặc các thu nhập khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân thì căn nhà trên được xem là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 33 Luật HN&GĐ còn quy định trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.