Mua nhà trả góp trước khi cưới là tài sản riêng

Hiện nay vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về việc mua nhà trả góp trước khi kết hôn có được coi là tài sản riêng không? Vậy trường hợp nào mua nhà trả góp trước khi cưới là tài sản riêng?

1. Định nghĩa Tài sản riêng của vợ chồng.

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau:

  • “1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
  • 2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”
2. Trường hợp mua nhà trả góp trước khi cưới là tài sản riêng

Như vậy, muốn xác minh căn nhà mà mình đã mua trả góp trước thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng thì cần phải xác định được thời điểm hoàn tất việc trả góp cho căn nhà đó. Nếu như việc trả góp đã được hoàn tất trước khi kết hôn thì đó đương nhiên là tài sản riêng căn cứ theo khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 vừa nêu ở trên và tất nhiên mình cần phải có giấy tờ chứng minh kèm theo về thời điểm bạn hoàn thành việc trả góp cho ngôi nhà.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.