Mua ô tô trước khi cưới nhưng sau khi cưới mới đăng ký xe thì tài sản này là chung hay riêng

Trước khi kết hôn được bố mẹ cho tiền mua ô tô nhưng sau khi kết hôn mới đăng ký xe. Vậy ô tô mua trước khi cưới nhưng sau khi cưới mới đăng ký xe là tài sản chung hay tài sản riêng

Ô tô mua trước hôn nhân nhưng chưa đăng ký xe là sở hữu chung hay riêng

Theo Điều 33 Luật HN&GĐ, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của Luật này. Trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Bên cạnh đó đối với tài sản riêng, Điều 43 Luật HN&GĐ quy định: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này. 

Kết luận như sau

Căn cứ quy định của pháp luật đã nêu trên, nếu ô tô được mua trước khi cưới do cả hai góp tiền mua thì đương nhiên là tài sản chung của vợ chồng. Nếu chiếc xe được mua bởi tiền riêng của một bên trước khi kết hôn thì đây là tài sản riêng. Tuy nhiên sau khi kết hôn, mới làm thủ tục đăng ký xe vì vậy khi có tranh chấp về tài sản chung hay tài sản riêng mình cần cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tòa án (như Hợp đồng mua bán xe, Biên bản giao nhận tiền khi mua xe…) để chứng minh chiếc xe đó là tài sản riêng của mình. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.