Mức thu nhập của vợ, chồng có ảnh hưởng đến tiếng nói của họ trong gia đình?

Để duy trì cuộc sống vợ chồng được hài hòa, hạnh phúc và bền chặt thì việc tìm được tiếng nói chung đối với các vấn đề xoay quanh đời sống gia đình là điều cần thiết. Thực tế, có nhiều trường hợp ý kiến của người vợ hoặc người chồng không được lắng nghe vì họ có thu nhập thấp. Vậy mức thu nhập của vợ, chồng có ảnh hưởng đến tiếng nói của họ trong gia đình?

Vợ chồng có quyền ngang nhau trong các vấn đề của gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định tại Điều 17: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình…”.

Theo đó, trong mối quan hệ về hôn nhân và gia đình thì quyền và nghĩa vụ bình đẳng giữa vợ và chồng được pháp luật bảo vệ. Cả hai vợ chồng đều có quyền được biết, được nêu lên quan điểm, ý kiến của mình đối với các vấn đề, công việc trong gia đình. Các quan điểm của họ cần được người còn lại lắng nghe, cân nhắc để phù hợp với từng hoàn cảnh, vấn đề cụ thể. Đồng thời, họ cũng cần được biết về ý kiến, quan điểm của người còn lại đối với những vấn đề đó để cùng đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, tại Điều 33 Luật này, thu nhập của cá nhân người vợ, người chồng và tài sản khác có được bằng thu nhập cũng là tài sản chung của vợ chồng nếu như không có thỏa thuận khác. Mà theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật này thì vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Do đó, việc định đoạt tài sản cũng phải do cả hai vợ chồng cùng bàn bạc, không phải người có thu nhập cao hơn sẽ có quyền tự ý đưa ra các quyết định mà không cần ý kiến của người còn lại.

Lắng nghe ý kiến của nhau thể hiện sự tôn trọng giữa vợ và chồng

Theo Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có nghĩa vụ tôn nhau lẫn nhau. Việc vợ chồng lắng nghe kiến của nhau là thể hiện sự tôn trọng mà vợ chồng dành cho nhau, điều này thể hiện tình nghĩa giữa vợ chồng. Dù mức thu nhập có khác biệt giữa hai vợ chồng nhưng họ sẽ không cảm thấy tự ti, áp lực và sẽ thoải mái hơi trong cuộc sống gia đình. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì mức thu nhập của vợ, chồng không ảnh hưởng đến tiếng nói của họ trong gia đình. Các quyền và nghĩa vụ của họ cũng sẽ không bị hạn chế bởi điều đó.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.