Ngoại tình với người cùng giới có vi phạm pháp luật không?

Mỗi khi nhắc đến ngoại tình thông thường sẽ nghĩ đến ngoại tình giữa nam và nữ. Tuy nhiên, ngày nay dần dần xuất hiện ngày càng nhiều hình thức ngoại tình giữa hai người cùng giới tính. Vậy ngoại tình với người cùng giới tính có vi phạm pháp luật hay không?

Quy định về hai người cùng giới ngoại tình với nhau

Hiện tại pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới, liệu giữa hai người đồng tính có được xem là chung sống như vợ chồng hay không? Để xem xét việc chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng.

Do đó, có thể thấy nếu dựa vào các yếu tố trên thì rất khó để chứng minh giữa hai người đồng giới có quan hệ chung sống như vợ chồng, mà để có thể cấu thành tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng được quy định tại Điều 182 BLHS thì phải cần có đủ hai yếu tố là một trong hai người phải là người đã kết hôn và hai người có quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng. Và nếu thiếu một trong hai điều kiện này, thì sẽ không được xem là ngoại tình.

Như vậy, xét về mặt bản chất của hành vi thì có thể thấy đó là hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, nhưng xét về mặt chủ thể thì Luật lại chưa điều chỉnh. Do hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có điều luật cụ thể hướng dẫn về vấn đề này. Do đó việc ngoại tình với người cùng giới có vi phạm pháp luật hay không vẫn còn là một “dấu hỏi”

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.