Người bệnh tâm thần có được kết hôn

Người mất năng lực hành vi dân sự là người bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác dẫn đến họ không thể nhận thức, làm chủ được hành vi. Vậy người bệnh tâm thần có được kết hôn không?

1. Mắc bệnh tâm thần có được coi là mất năng lực hành vi dân sự

Người mất năng lực hành vi dân sự là người bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác dẫn đến họ không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình và yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Trên thực tế, có nhiều người mắc bệnh tâm thần nhưng không đồng nghĩa rằng họ là người bị mất năng lực hành vi dân sự. Bởi bệnh tâm thần cũng có nhiều mức độ khác nhau chẳng hạn một người luôn cảm thấy sợ hãi hay lo âu thì đây cũng được xem là dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Do đó, việc quyết định một người có mất năng lực hành vi dân sự được quyết định bởi Tòa án sau khi đã có kết luận giám định pháp y tâm thần.

2. Pháp luật có cấm người bị tâm thần kết hôn không?

Trên cơ sở điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có thể thấy rằng, không có quy định nào của pháp luật đặt ra rằng người bị tâm thần không được phép kết hôn.

Trường hợp người bị mắc bệnh tâm thần không được phép kết hôn là trường hợp người này đã có quyết định của Tòa án là mất năng lực hành vi dân sự sau khi đã giám định tâm thần.

Nếu không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.