Người bị tâm thần được quyền hưởng di sản không?

Có nhiều trường hợp xảy ra cha mẹ mất hết để lại thừa kế cho con, mà con của họ bị bệnh tâm thần. Vậy người bị bệnh có quyền hưởng di sản do cha mẹ mình để lại không?

1. Quyền thừa kế di sản của người bị bệnh tâm thần:

Điều 613 BLDS 2015 quy định vào thời điểm mở thừa kế, người thừa kế là cá nhân phải là người con sống hoặc sau thời điểm mở thừa kế được sinh ra và còn sống nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết, đối với người bị bệnh tâm thần thì pháp luật không hạn chế về quyền được hưởng di sản thừa kế, do đó, người bệnh vẫn được quyền thừa hưởng di sản thừa kế.

Như vậy, người bị tâm thần vẫn có quyền thừa hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật

2. Quản lý tài sản thừa kế của người bị bệnh:

Điều 59 BLDS 2015, người giám hộ là người quản lý tài sản của người mất năng lực hành vi dân sự.Người giám hộ là người quản lý tài sản của người bệnh và không được đem tài sản của người bệnh tặng cho người khác. Người giám sát việc giám hộ là người thân thích của người bệnh là người thân thích, pháp nhân khác làm người giám sát việc giám hộ.

Điều kiện người giám sát giám hộ là người có đủ năng lực hành vi dân sự. Quyền và nghĩa vụ của người giám sát việc giám hộ:…. Khi lựa chọn được người giám hộ của người bệnh thì việc lựa chọn phải được lập thành văn bản có công chứng theo quy định pháp luật.

3. Trách nhiệm người giám hộ của người bị bệnh:

Theo Điều 57 BLDS 2015 quy định người giám hộ của người bệnh phải có trách nhiệm chăm sóc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh. Người giám hộ được thay đổi khi bị mất năng lực hành vi dân sự,….

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.