Người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp có được hưởng thừa kế đất nông nghiệp không?

Người không sản xuất đất nông nghiệp thì có được hưởng quyền thừa kế đất nông nghiệp không, đó là câu hỏi được mọi người đặt ra. Vậy người không sản xuất đất nông nghiệp được quyền thừa kế không?

1. Các hàng thừa kế theo pháp luật

03 hàng thừa kế theo quy định của pháp luật gồm:

  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ,….
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại,….
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết;….
2. Người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì có được quyền thừa kế đất nông nghiệp được Nhà nước giao hay không?

Theo Điều 179 Luật đất đai năm 2013 thì những người trong hàng thừa kế theo pháp luật vẫn được phép thừa kế đất nông nghiệp mà gia đình được Nhà nước giao cho sử dụng mặc dù không trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất này.

3. Người thừa kế đất nông nghiệp theo pháp luật có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được hay không?

Theo Điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất Đai 2013 người thừa kế có thể chuyển đổi đất nông nghiệp thừa kế chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp nhưng phải có sự đồng ý của cơ quan nhà nước.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.