Người nhận thừa kế mất trước người để lại di sản thì chia thừa kế như thế nào?

Trong cuộc sống, không thiếu trường hợp đáng buồn khi “kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh”, khi đó được xem là người nhận thừa kế mất trước người để lại di sản. Trong trường hợp này thì di sản thừa kế sẽ được chia như thế nào?

Phân chia phần di sản mà người nhận thừa kế mất trước người để lại di sản

Căn cứ Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về những trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

  • “1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
  • c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
  • 2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
  • c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

Như vậy, trong trường hợp phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc thì phần di sản mà người đó đáng lẽ được hưởng sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ đối với thừa kế thế vị. Theo đó, nếu người nhận thừa kế mất trước là con của người để lại di sản thừa kế thì con của người đó sẽ được hưởng phần di sản mà người đó đáng lẽ được hưởng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.