Người nước ngoài có được kết hôn với quân nhân Việt Nam?

Trong quân đội hiện nay cũng có sự giao lưu trao đổi văn hoá các nước với nhau. Vậy người nước ngoài có được kết hôn với quân nhân Việt Nam 

1. Người nước ngoài là gì?

Theo Luật quốc tịch thì người nước ngoài là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.

2. Quân nhân là gì?

Quân nhân được hiểu là người thuộc quân đội và đang hoạt động, làm việc công tác trong quân đội. Quân nhân có thể là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ.

3. Người nước ngoài có được kết hôn với quân nhân Việt Nam?

Hiện nay pháp luật chưa có quy định trực tiếp về vấn đề Quân nhân có được kết hôn với người nước ngoài không. Tuy nhiên thông qua các quy định hiện hành, quân nhân là một đảng viên (trừ một số hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ) chính vì thế mà thông qua các quy định về những điều Đảng viên không được làm ta thấy được. 

Tại khoản 9 Điều 18 Công văn 02-HD/UBKTTW ngày 29/22/2021 quy định Đảng viên không được kết hôn hoặc có con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực với tổ chức đảng quản lý trực tiếp và chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy vào từng mức độ vi phạm mà sẽ có các hình thức xử phạt như khiển trách, cảnh cáo, cách  chức được quy định tại Điều 53 Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 xử lý vi phạm hành chính hành vi vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài. 

Chính vì thế mà thông qua các quy định trên ta biết được người nước ngoài không thể kết hôn với quân nhân Việt Nam. 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.