Người nước ngoài có được nhập tài sản riêng vào tài sản chung khi kết hôn với người Việt không?

Hiện nay, việc xác lập tài sản chung của vợ chồng khi một bên là người nước ngoài vẫn thường xảy ra. Vậy, vấn đề nhập tài sản riêng vào tài sản chung khi có một bên vợ chồng là người nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Vợ/chồng là người nước ngoài có được sáp nhập tài sản riêng trước khi kết hôn vào khối tài sản chung của vợ chồng?

Theo Điều 44 Luật HN&GĐ quy định chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng thì: “Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mìnhnhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung”.

Tuy nhiên, việc sáp nhập tài sản của người nước ngoài cần chú ý một số điểm sau:

Theo Điều 121 Luật này thì: trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam có các quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Như vậy, việc xác định tài sản chung của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân khi một bên vợ hoặc chồng là người nước ngoài về cơ bản sẽ theo quy định của Luật HN&GĐ. Ngoài ra, căn cứ vào từng tài sản cụ thể mà sẽ thực hiện theo luật riêng. 

Chẳng hạn, theo quy định thì người nước ngoài không có quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Người nước ngoài chỉ có quyền sở hữu nhà ở trong phạm vi giới hạn và bảo đảm các điều kiện theo quy định. Do đó, khi xác định tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp có vợ hoặc chồng là người nước ngoài thì cần bảo đảm theo quy định của Luật HN&GĐ, đồng thời theo các quy định pháp luật có liên quan.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.