Người thừa kế có quyền tự thỏa thuận chia di sản thừa kế?

Theo quy định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được chia di sản thừa kế và những người nhận thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Phân chia tài sản là việc được áp dụng theo di chúc, có trường hợp nào pháp luật cho pháp tự thỏa thuận phân chia tài sản giữa người thừa kế trong di chúc?

Người thừa kế có thể tự thỏa thuận chia di sản thừa kế với nhau được hay không?

Theo Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trường hợp phân chia di sản thừa kế như sau: 

  1. “Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
  2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.”

Như vậy, những người thừa kế hoàn toàn có thể thỏa thuận với nhau về việc định giá di sản thừa kế và người nhận hiện vật là di sản thừa kế trên.

Cho nên người thừa kế có quyền tự thỏa thuận di sản trong trường hợp di sản là hiện vật để có thể định giá được bán để chia với nhau

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.