Nhà gái đòi sính lễ cao thì có vi phạm pháp luật không?

Sính lễ là một trong các nghi thức cưới hỏi truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ của người Việt Nam. Khi đó, lễ vật sẽ do nhà gái yêu cầu và nhà trai phải chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nay phong tục này đã bị biến dạng, nhà gái đòi sính lễ cao đối với nhà trai.

Có vi phạm không khi nhà gái bắt nhà trai phải đưa sính lễ quá cao

Trong phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt bao gồm rất nhiều thủ tục và nghi lễ khác nhau. Trong các lễ dạm ngõ và lễ ăn hỏi, nhà trai thường đưa sang nhà gái các món sính lễ như: trầu cau, trang sức, vàng bạc, tiền,…

Đây vốn là một phong tục đẹp và giàu tính nhân văn. Theo đó, khoản sính lễ này coi như món quà để tỏ lòng cảm ơn về công sinh thành, nuôi dưỡng con dâu từ nhà trai đến nhà gái. Tuy nhiên, ngày nay, nét đẹp truyền thống này đang dần bị biến tướng với việc đòi hỏi, sính lễ quá cao.

Theo phụ lục các tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình cấm áp dụng tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP, hành vi đòi sính lễ cao được hiểu là hành vi đòi hỏi yêu sách về của cải, mang tính chất gả bán như đòi bạc trắng, tiền mặt, của hồi môn, trâu, bò, chiêng ché…, vượt quá khả năng của nhà trai.

Ngoài ra, Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng giải thích, yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện.

Đây cũng là một trong các hành vi bị cấm nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tự nguyện, tiến bộ được quy định tại Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình.

Đối với hành vi này, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP nhà gái có thể bị phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.