Nhà gái hủy hôn, nhà trai có được đòi lại sính lễ?

Theo tập quán cưới hỏi của người Việt Nam, đồ sính lễ là do nhà trai chủ động mang đến nhà gái trong ngày đám hỏi, được tính là đồ dạm hỏi. Tuy nhiên đến ngày làm đám cưới thì nhà gái hủy hôn, vậy nhà trai có được đòi lại sính lễ?

Có được đòi lại sính lễ sau khi bị huỷ hôn?

Hành động trao đồ sính lễ cho cô dâu chính là việc xác lập quan hệ sở hữu; chuyển giao quyền sở hữu phần tài sản đó cho cô dâu; không yêu cầu đền bù và hợp đồng tặng cho đã thực hiện hoàn thành tại thời điểm trao – nhận; nên số nữ trang và tiền mặt là đồ có thể xem là tài sản riêng của cô dâu; nếu không có thỏa thuận khác

Xem xét dưới góc độ pháp lý cũng như truyền thống của dân tộc Việt Nam; trong việc tổ chức cưới hỏi thì giao dịch này là hợp pháp. Tại buổi lễ đính hôn, gia đình đã trao sính lễ dựa trên tinh thần tự nguyện; không bị ép buộc. Nhà trai cũng không đặt ra bất cứ điều kiện hay thỏa thuận nào khác với nhà gái về việc sẽ tổ chức lễ cưới; hay kết hôn sau khi bạn gái nhận đồ . Cho nên, dù bạn gái đã hủy hôn nhưng không có nghĩa vụ phải trả lại số tài sản này.

Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật và như phân tích trên; khi hủy hôn nhà gái sẽ không phải giao trả lại cho nhà trai . Tuy vậy; trong trường hợp này nhà trai có thể thỏa thuận với bên nhà gái để lấy lại số sính lễ; vì hai người không thể duy trì tình cảm và tiến hành tổ chức đám cưới như dự định ban đầu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.