Nhà trả góp có được xem là tài sản chung của của vợ chồng?

Vấn đề nhà trả góp được xem là một vấn đề khó khăn khi chia tài sản. Vậy sau khi ly hôn Vậy nhà trả góp có phải tài sản chung của vợ chồng không?

1. Nhà trả góp có phải tài sản chung

Trong thời kỳ hôn nhân, nhà do vợ chồng mua trả góp nếu sử dụng thu nhập trong thời kỳ hôn nhân thì sẽ được coi là tài sản chung. Ngược lại, nếu có thỏa thuận được dùng từ tài sản riêng thì là tài sản riêng

Tùy vào thỏa thuận của hai vợ chồng mua nhà trả góp để xác định căn nhà này là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Trường hợp quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ, chồng . Do vậy đối với nhà đang trả góp mà vợ, chồng mua trả góp trong thời kỳ hôn nhân vẫn sẽ được coi là tài sản chung

Như vậy, tùy vào thỏa thuận của hai vợ chồng hoặc nguồn tiền dùng để mua nhà trả góp để xác định căn nhà này là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.

2. Khi ly hôn có được chia nhà trả góp không?

Để xác định được ngôi nhà trả góp là tài sản chung hay tài sản riêng phải căn cứ vào các yếu tố:

Hai vợ chồng có thỏa thuận đây là tài sản chung hay tài sản riêng

Số tiền dùng để đặt trước và số tiền dùng để trả góp hàng tháng là thu nhập từ tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng

Nói tóm lại, việc chia ngôi nhà đang trả góp khi ly hôn trước hết căn cứ vào thỏa thuận của vợ chồng. Nếu hai bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không hợp pháp thì có thể nhờ Tòa án giải quyết theo nguyên tắc.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.