Nhà trai không đưa sính lễ thì có được kết hôn không?

Nếu nam và nữ đủ các điều kiện kết hôn nhưng khi đám cưới nhà trai không đưa sính lễ thì họ có được đăng ký kết hôn không?

Sính lễ có phải là điều kiện để kết hôn? Không có sính lễ thì có được kết hôn không?

Để có thể đăng ký kết hôn đúng pháp luật thì đầu tiên phải đảm bảo được điều kiện để kết hôn như:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.”

Từ quy định trên thì khi hai bên nam, nữ thỏa mãn các điều kiện kết hôn thì hai bên hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn hợp pháp. Việc nhà trai đưa sính lễ cho nhà gái trong đám hỏi chỉ là một trong các trong các phong tục, tập quán của Việt Nam khi đám cưới. Nó không phải là điều kiện kết hôn nên khi nhà trai không đưa sính lễ thì vẫn được quyền kết hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.