Nhận con riêng làm con nuôi được không?

Hiện nay, nếu muốn nhận con nuôi thì phải đáp ứng các điều kiện luật quy định. Vậy, luật có cấm mẹ kế hoặc cha dượng nhận con riêng của chồng hoặc vợ làm con nuôi không?

1. Nuôi con nuôi là gì?

Căn cứ theo quy định Điều 3 Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định:

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận nuôi và con nuôi. Trong đó, mối quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi được tạo nên sau khi hai bên thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

2.Được phép nhận con riêng của vợ/chồng làm con nuôi

Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế. Căn cứ điều 5 luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định:

Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế được thực hiện quy định sau đây:

a) Cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;

b) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước;

c) Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam;

d) Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài.

Trường hợp có nhiều người cùng hàng ưu tiên xin nhận một người làm con nuôi thì xem xét, giải quyết cho người có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con nuôi tốt nhất.

Theo quy định nêu trên có thể thấy cha dượng mẹ kế không những được nhận con riêng của vợ chồng làm con nuôi mà còn là đối tượng ưu tiên.

Đối với người nhận con nuôi phải ứng ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 14 và Điều 8 luật nuôi con nuôi .

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.