Nhập tài sản riêng vào tài sản chung, có phải chịu thuế không?

Khi nhập tài sản riêng vào tài sản chung, vợ chồng có phải chịu khoản thuế nào không? Vợ chồng nhập tài sản riêng vào tài sản chung có mất thuế không? 

1. Về thuế thu nhập cá nhân

Về thuế thu nhập cá nhân Theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp: 

 • Thu nhập từ kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm trở lên
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thu nhập từ đầu tư vốn 
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ trúng thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền.
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
 • Thu nhập từ thừa kế

Tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp dưới đây thì dù có thu nhập vẫn được miễn thuế thu nhập cá nhân:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, cha mẹ đẻ với con đẻ…
 • Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha mẹ đẻ với con đẻ…

Đặc biệt, việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng không phải chuyển nhượng hay tặng cho bất động sản. Do đó, căn cứ các quy định trên, đây không phải trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân 

2. Về lệ phí trước bạ 

Căn cứ điểm c khoản 16 Điều 5 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn là trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. 

Như vậy, khi nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng không mất thuế thu nhập cá nhân và cũng không mất lệ phí trước bạ.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.