Khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người nước ngoài

Do có sự khác biệt về hệ thống pháp luật của Việt Nam và của quốc gia mà công dân nước ngoài có quốc tịch. Vì vậy khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài sẽ gặp phải một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. 

Những trở ngại khi chuẩn bị hồ sơ kết hôn với người nước ngoài 

Lấy một ví dụ để chứng minh cho điều này, pháp luật Việt Nam có quy định người nước ngoài phải cung cấp giấy tờ độc thân. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều cấp giấy xác nhận tình trạng độc thân. Cá biệt có quốc gia chỉ cấp giấy tuyên thệ độc thân. Có quốc gia cấp giấy tờ hộ tịch trong có đó ghi người nước ngoài đang độc thân. Vậy thì những giấy tờ này có hay không được chấp nhận tại Việt Nam.

Thậm chí đơn giản như việc khám sức khỏe để kết hôn với người ngoại quốc cũng gây khó khăn cho nhiều người. Những câu hỏi như khám sức khỏe ở bệnh viện nào, khám những nội dung gì là những câu hỏi gây đau đầu cho những người chuẩn bị kết hôn với người ngoại quốc.

Một khó khăn phải kể đến trong quá trình chuẩn bị hồ sơ này đó là khó khăn khi công dân Việt Nam xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Theo đúng quy định của pháp luật hiện nay, thì khi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ cần công dân Việt Nam tới tới Ủy ban nhân dân cấp xã làm tờ khai theo mẫu và nhận kết quả.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.