Những trường hợp nào công chức Tư pháp hộ tịch từ chối ghi chú kết hôn?

Do có sự quy định khác nhau về điều kiện kết hôn giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài nên thủ tục ghi chú kết hôn được đặt ra để xác định các bên đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam. Vậy có trường hợp nào bị từ chối ghi chú kết hôn không?

Ghi chú kết hôn là gì?

Ghi chú kết hôn là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. Nếu người Việt Nam kết hôn ở nước ngoài thì chỉ sau khi ghi chú kết hôn thì người đó mới được pháp luật Việt Nam công nhận là đã có vợ (chồng). Nói cách khác, thủ tục ghi chú kết hôn nhằm công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài.

Trường hợp từ chối ghi chú kết hôn

Căn cứ Điều 36 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp từ chối ghi chú kết hôn như sau:

“Từ chối ghi vào sổ việc kết hôn

  1. Yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn bị từ chối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.
  3. b) Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.
  4. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người yêu cầu.”

Từ quy định trên thì công chức Tư pháp hộ tịch từ chối ghi chú kết hôn trong trường hợp:

– Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

– Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.