Nợ riêng của một bên vợ hoặc chồng thì có chịu chung không?

Trong thời kỳ hôn nhân, sẽ có không ít các gia đình có các khoản nợ chung cũng như nợ riêng? Vậy những khoản nợ riêng nào phải chịu chung?

Thế nào là nợ riêng?

Nợ riêng là những khoản tiền phát sinh từ việc vay mượn hay nghĩa vụ vật chất đối với người thứ ba, mà khoản nợ này có trước thời kỳ hôn nhân hoặc những khoản phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ một số trường hợp luật định hoặc phát sinh từ những giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không sử dụng vào mục đích phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình theo điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 trong thời kỳ hôn nhân hoặc phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của một bên.

Để chứng minh đó là khoản nợ riêng của một bên thì phải chứng minh được các yếu tố sau đây:
  • Chứng minh được việc xác lập giao dịch không có sự thống nhất của hai vợ chồng mà chỉ phát sinh theo ý chí của một bên
  • Chứng minh khoản nợ đó không dùng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình mà chỉ đáp ứng lợi ích của bên vay mượn (dùng để cá độ, đánh bài…)

Như vậy để có thể không phải liên đới chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ phát sinh từ một bên thì phải chứng minh được cả 02 yếu tố nêu trên

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.