Nơi cư trú của vợ chồng sau khi kết hôn

Nơi cư trú của vợ và chồng là nơi nơi vợ và chồng đã kết hôn sống tại một khu vực nào đó, có đăng ký thường trú giữa vợ và chồng.

Có bị hạn chế nơi cư trú sau khi đã kết hôn hay không?

Trong Luật hôn nhân gia đình 2014 tại Điều 20 có quy định về nơi cư trú giữa vợ và chồng như sau:

“Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ và chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.” 

Vì vậy nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống. Vợ chồng có thể thỏa thuận để có nơi cư trú khác nhau nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu hai vợ chồng có sự thỏa thuận thì có thể có nơi cư trú hay hộ khẩu ở hai nơi khác nhau.

Dựa trên quy định đưa ra tại điều 20 Luật hôn nhân gia đình 2014 có thể thấy pháp luật cho phép vợ được nhập hộ khẩu vào nhà chồng nếu có nhu cầu mà không phải quy định bắt buộc. Trường hợp không nhập hộ khẩu vào nhà chồng thì cùng không bị coi là hành vi vi phạm và như vậy sẽ không phải chịu chế tài xử phạt.

Như vậy, ta thấy rằng, sau khi quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ được xác lập thì họ có thể đăng ký với cơ quan có thẩm quyền thì thông thường, vợ và chồng phải có nghĩa vụ bắt chung sống với nhau. Nhưng đây cũng không phải là quy định bắt buộc. Vì vậy, nếu như hai vợ chồng có thỏa thuận với nhau thì họ có thể ở hai nơi khác nhau.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.