Ông, bà có quyền và nghĩa vụ gì với cháu

Để cụ thể hóa mối quan hệ ruột thịt của gia đình trong phạm vi trách nhiệm của người có vị trí là ông bà nội, ông bà ngoại và cháu. Vậy quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu được quy định như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại với cháu:

Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu.

Ông bà có trách nhiệm bao quát tất cả các cháu, đặc biệt là các cháu còn nhỏ trong gia đình trong việc trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu. Tuy nhiên trách nhiệm này chỉ mang tính hỗ trợ nếu cha mẹ cháu còn sống.

Ông bà có trách nhiệm sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.

Trong gia đình, con, cháu bao giờ cũng phải yêu thương kính trọng ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên để được các cháu yêu thương và để xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, lành mạnh, bền vững, ông bà phải có trách nhiệm làm gương tốt cho con cháu. Đây là điều kiện mang tính tiên quyết trong xây dựng gia đình văn hóa.

  • Trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình và không có người nuôi dưỡng thì ông bà nội, ông và ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu.

Như vậy, pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu nhằm bảo vệ các giá trị truyền thống trong gia đình, bảo vệ bản sắc dân tộc trong mối quan hệ gia đình và tạo cơ sở pháp lý để giải quyết khi có phát sinh trên thực tế việc xác định trách nhiệm của các thành viên trong gia đình.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.