Phân biệt giữa kết hôn và sống chung như vợ chồng

Việc nam nữ tìm hiểu, hẹn và và quyết định tiến đến xây dựng hạnh phúc gia đình là điều tất yếu trong xã hội. Pháp luật Việt Nam phân biệt giữa nam nữ kết hôn để tiến đến cuộc sống hôn nhân, gia đình và việc nam nữ không kết hôn mà sống chung như vợ chồng.

Sự khác biệt cơ bản giữa kết hôn và sống chung như vợ chồng

Tiêu chí Kết hôn Sống chung như vợ chồng
Khái niệm Theo khoản 5 Điều 3 Luật HN&GĐ năm 2014: Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Theo khoản 7 Điều 3 Luật HN&GĐ năm 2014: Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.

Chủ thể xác lập

Từ các khái niệm nêu trên, ta có thể thấy chủ thể xác lập hành vi kết hôn là thỏa mãn các điều kiện về độ tuổi kết hôn, điều kiện về năng lực hành vi, không rơi vào các trường hợp bị cấm kết hôn và đảm bảo yếu tố tự nguyện. Điều này tạo nền tảng tối ưu cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình, có trách nhiệm cao trong việc chăm lo đời sống gia đình và nuôi dạy con cái. Chủ thể xác lập hành vi sống chung như vợ chồng có thể là đã đáp ứng điều kiện về kết hôn theo pháp luật hôn nhân gia đình hoặc là chưa. Đối với trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện thì rất dễ có nhận thức sai lệch về hôn nhân, không thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong gia đình. 

Giá trị pháp lý của cuộc hôn nhân

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật HN&GĐ năm 2014: Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Như vậy, sau khi nam nữ đáp ứng đủ các điều kiện kết hôn, hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết nhân thì họ sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp, cuộc hôn nhân của họ sẽ được Nhà nước công nhận. Ngược lại, việc nam nữ sống chung như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn thì sẽ được pháp luật công nhận là vợ chồng. Cụ thể, cũng theo khoản 1 Điều 9 Luật HN&GĐ năm 2014 có quy định: Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Như vậy, quan hệ giữa vợ chồng sau khi kết hôn hợp pháp sẽ được pháp luật bảo vệ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ giữa hai bên vợ chồng. Còn sống chung như vợ chồng sẽ không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.