Pháp luật của Pháp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Hiện nay, việc chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại là một chế định phổ biến ở các quốc gia trên thế giới. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu quy định của pháp luật nước Pháp về chế định chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ này.

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật dân sự Pháp

Điều 1443 BLDS Pháp quy định về việc tách riêng (chia) tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

  • Nếu do sự xáo trộn trong công việc làm ăn của vợ hoặc chồng, do vợ hoặc chồng quản lý kém hoặc thiếu đạo đức, mà việc duy trì chế độ tài sản chung gây phương hại đến lợi ích của người kia, thì người có lợi ích bị phương hại có thể yêu cầu Tòa án cho tách riêng tài sản. Mọi trường hợp tự tách riêng tài sản đều vô hiệu.

Với quy định này các nhà làm luật của Pháp đã dự liệu hai trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

  • Một là, trường hợp công việc làm ăn của vợ chồng có sự xáo trộn, có thể theo chiều hướng có lợi hoặc bất lợi trong công việc làm ăn. 
  • Hai là, do vợ chồng quản lý kém hoặc thiếu đạo đức, chẳng hạn như vợ hoặc chồng có hành vi phá tán tài sản chung, hoặc tự mình thực hiện những giao dịch dân sự làm tổn thất khối tài sản chung, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình và của bên kia. 

Cả hai trường hợp tách riêng tài sản chung này chỉ được ghi nhận thông qua tòa án và chỉ có vợ hoặc chồng có quyền yêu cầu tách riêng tài sản chung, người thứ ba có liên quan không có quyền yêu cầu.

Pháp luật của Pháp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Hiện nay, việc chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại là một chế định phổ biến ở các quốc gia trên thế giới. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu quy định của pháp luật nước Pháp về chế định chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ này.

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật dân sự Pháp

Điều 1443 BLDS Pháp quy định về việc tách riêng (chia) tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

Nếu do sự xáo trộn trong công việc làm ăn của vợ hoặc chồng, do vợ hoặc chồng quản lý kém hoặc thiếu đạo đức, mà việc duy trì chế độ tài sản chung gây phương hại đến lợi ích của người kia, thì người có lợi ích bị phương hại có thể yêu cầu Tòa án cho tách riêng tài sản. Mọi trường hợp tự tách riêng tài sản đều vô hiệu.

Với quy định này các nhà làm luật của Pháp đã dự liệu hai trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

Một là, trường hợp công việc làm ăn của vợ chồng có sự xáo trộn, có thể theo chiều hướng có lợi hoặc bất lợi trong công việc làm ăn. 

Hai là, do vợ chồng quản lý kém hoặc thiếu đạo đức, chẳng hạn như vợ hoặc chồng có hành vi phá tán tài sản chung, hoặc tự mình thực hiện những giao dịch dân sự làm tổn thất khối tài sản chung, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình và của bên kia. 

Cả hai trường hợp tách riêng tài sản chung này chỉ được ghi nhận thông qua tòa án và chỉ có vợ hoặc chồng có quyền yêu cầu tách riêng tài sản chung, người thứ ba có liên quan không có quyền yêu cầu.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.