Pháp luật của Thái Lan về tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng là một trong những vấn đề được quan tâm không chỉ trong pháp luật của nước ta mà còn cả các nước trên thế giới; trong số đó có Thái Lan – quốc gia láng giềng với nước ta. Vậy, pháp luật Thái Lan quy định như thế nào về vấn đề này?

Xác định phần tài sản chung “Sin Somros” của vợ chồng theo pháp luật Thái Lan

Do chịu ảnh hưởng của pháp luật châu Âu lục địa nên quyền sở hữu của vợ chồng ở Thái Lan cũng được điều chỉnh bằng hai phương thức: theo hôn ước mà vợ chồng lập ra trước khi cưới và theo quy định của pháp luật khi vợ chồng không có hôn ước hoặc hôn ước đó vô hiệu. 

Tài sản của vợ chồng cũng bao gồm tài sản chung “Sin Somros” và tài sản riêng “Sin Suan Tua”.

Phần tài sản chung “Sin Somros” của vợ chồng theo quy định tại Điều 1474 BLDS và Thương mại Thái Lan được xác định bao gồm những tài sản sau:

– Tài sản mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân thông qua một di chúc hoặc tặng cho được làm bằng văn bản nếu trong di chúc hay văn bản này tuyên bố rõ tài sản đó là tài sản chung;

– Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng;

– Ngoài ra trong trường hợp tài sản có nguồn gốc hợp pháp khác nhưng không chứng minh được là tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.