Mang thai với người khác sau khi chồng mất được không?

Mang thai là một quyết định lớn đối với gia đình nói chung và phụ nữ nói riêng. Nhưng trường hợp chồng mất thì việc người vợ mang thai với người khác có hợp lý hóa trong thời đại ngày nay không và các điều cần lưu ý để tránh vi phạm pháp luật.

Có thai với người khác sau khi chồng chết có vi phạm luật?
  • Theo quy định tại Điều 65 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì: “Thời điểm chấm dứt hôn nhân kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án”.

Vậy kể từ thời điểm người chồng chết thì quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng  đã mặc nhiên chấm dứt. Như vậy hiện tại, khi người vợ đang có thai với người khác thì không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

Lưu ý: Người vợ cần xác minh chính xác việc người đó hiện có đang trong quan hệ hôn nhân với ai khác không. Bởi nếu người đó đang có vợ, mà lại có hành vi chung sống như vợ chồng với người vợ thì lúc này hai người đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bị xử lý hình sự nếu đủ căn cứ cấu thành tội phạm.

Do đó, khi chồng mất người vợ có thể mang thai với người khác tuy nhiên cần xác nhận đủ các yếu tố trên để tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho đôi bên.  

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.