Quy định của pháp luật về mục đích hôn

Mục đích thực sự của hôn nhân là gì mà hàng ngày nhiều người đã, đang và sẽ tiến tới hôn nhân vẫn còn loay hoay định nghĩa. Pháp luật quy định như thế nào về mục đích hôn nhân.

Mục đích hôn nhân dưới góc nhìn của luật pháp

Dưới góc độ pháp luật, hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Hôn nhân được xem là sự kết hợp giữa nam và nữ về tình cảm, xã hội, giới tính, tôn giáo một cách hợp pháp. 

Mục đích của hôn nhân được pháp luật quy định, thể hiện quan điểm của Nhà nước về việc điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, nhằm xây dựng chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ. Mục đích của hôn nhân không đồng nghĩa với mục đích của việc kết hôn. Thông thường, mục đích của việc kết hôn thống nhất với mục đích của hôn nhân, nhưng cũng có trường hợp mục đích của việc kết hôn trái với mục đích của hôn nhân.

Theo quy định tại Hiến pháp năm 2013 và Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 hôn nhân dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, là chế độ một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

Như vậy, mục đích cơ bản nhất và quan trọng nhất của hôn nhân là xây dựng gia đình hạnh phúc, việc sinh sản, nuôi dưỡng và giáo dục con cái của vợ chồng. Hôn nhân góp phần duy trì nòi giống, đảm bảo tương lai tồn tại của cả một dân tộc, đất nước. Đồng thời kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình. Như vậy, trong mục đích của hôn nhân thể hiện được sự hài hòa giữa mặt riêng tư và mặt xã hội trong quan hệ hôn nhân.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.