Quy định của pháp luật về nghĩa vụ trả nợ của con cái thay cha mẹ

Có những trường hợp cha mẹ là người vay nhưng chủ nợ lại đến tìm con cái đòi. Liệu khi cha mẹ hết khả năng thanh toán thì con cái có nghĩa vụ trả nợ cho cha mẹ không?

Con cái có nghĩa vụ trả nợ thay cha mẹ không?

Trước tiên, Điều 463 BLDS 2015 quy định về hợp đồng vay tài sản là sự tự “thỏa thuận giữa các bên, bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi tới hạn trả, bên vay phải trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng và chỉ phải trả lãi nếu có.”

Và tại Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ như con phải có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, gìn giữ danh dự và những truyền thống tốt đẹp của gia đình mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con cái có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm đảm bảo đời sống chung của gia đình, đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

Vậy, pháp luật không có quy định nào ghi nhận việc cha mẹ đi vay nợ thì con cái phải trả tiền thay.

Trường hợp nào con cái trả nợ thay cha mẹ?
  • Con cái bảo lãnh cho khoản vay của cha mẹ.
  • Con cái nhận di sản thừa kế từ cha mẹ.
  • Con cái không nhận di sản thừa kế từ cha mẹ.

Trường hợp không nhận di sản thừa kế từ cha mẹ, con cái không có nghĩa vụ trả nợ thay, nhưng nếu có thỏa thuận sẽ trả nợ thay những người thừa kế thì mới phải trả khoản nợ cha mẹ đã chết để lại.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.