Quy định về độ tuổi kết hôn của người dân tộc thiểu số

Để kết hôn thì các bên nam, nữ cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, có một số vấn đề vì không đề cập đến nhiều nên vẫn còn khá nhiều thắc mắc. Chẳng hạn như, quy định về độ tuổi kết hôn của người dân tộc thiểu số.

Độ tuổi kết hôn của người dân tộc thiểu số được pháp luật điều chỉnh thế nào?

Dựa theo tinh thần của Điều 4 Nghị định số 32/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số thì độ tuổi kết hôn của người dân tộc thiểu số:
Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn để bảo đảm sự phát triển giống nòi, bảo đảm cho các bên nam, nữ có đủ điều kiện về sức khỏe và khả năng chăm lo cuộc sống gia đình. 

Tuy nhiên, nghị định số 32/2002/NĐ-CP được ban hành để hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình 2000 áp dụng với các dân tộc thiểu số.

Hiện nay nhà nước đã ban hành Luật mới đó là Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quy định về độ tuổi kết hôn như sau: “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”.

Qua đó, ta có thể thấy rằng, độ tuổi kết hôn của các dân tộc thiểu số theo nghị định 32/2002/NĐ-CP không còn phù hợp nữa. 

Vì vậy, để tính hợp pháp được nâng cao thì các dân tộc thiểu số cũng phải tuân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về độ tuổi kết hôn “ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.