Quy trình làm lại giấy khai sinh cho con bị sai năm sinh của bố

Đã thực hiện thủ tục làm khai sinh cho con nhưng khi nhận được giấy khai sinh thì trong đó năm sinh của bố bị sai. Vậy quy trình làm lại giấy khai sinh cho con khi sai năm sinh bố như thế nào?

Giấy khai sinh của con bị sai năm sinh của bố thì thủ tục làm lại như thế nào?

Hiện tại việc cá nhân đã được cấp giấy khai sinh mà có sai sót hiện tại chưa có văn bản nào quy định về việc cấp lại.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của thông tư số 04/2020/TT-BTP có nêu rõ trường hợp là:

  • “1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.
  • 2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.”

Do đó, trong trường hợp khi phát hiện có sự sai sót từ chính cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc của người trước đó đi đăng ký khai sinh thì cần phải tiến hành thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định của Điều 28 Luật Hộ tịch 2014.

Như vậy người yêu cầu cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nếu thấy việc cải chính hộ tịch là có cơ sở, thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.