Quyền của cha mẹ đẻ khi cho con nuôi

Hiện nay, nhu cầu xin con nuôi của các cặp vợ chồng không còn xa lạ. Vậy, khi đã cho con cho người khác thì cha mẹ đẻ còn những quyền nào đối với con không?

1.    Quyền và nghĩa vụ chung của cha mẹ đối với con
  • Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ
  • Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng
  • Nghĩa vụ và quyền giáo dục con
  • Đại diện cho con
  • Bồi thường thiệt hại do con gây ra
2.    Khi cho người khác nhận con nuôi, cha mẹ đẻ còn những quyền gì?

Trẻ em đang có bố mẹ ruột được cho nhận con nuôi thì bố mẹ đẻ còn quyền gì đối với con đẻ của mình. Theo khoản 1,4 Điều 24 Luật nuôi con 2010 quy định:

Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và các quy định khác của pháp luật. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác thì kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.”

Theo đó có thể thấy trừ trường hợp bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi có sự thỏa thuận với nhau, nếu không thì sau khi cho người khác nhận con nuôi bố mẹ đẻ không còn quyền và nghĩa vụ gì đối với con cái.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.