Quyền của người đồng tính trong tuyên ngôn thế giới về nhân quyền

LGBT xứng đáng được hưởng quyền lợi giống như mọi công dân trong xã hội. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về quyền của người đồng tính trong tuyên ngôn thế giới về nhân quyền.

Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền quy định thế nào về quyền của người đồng tính?

Điều 2 Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền có nêu rõ: “Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền” và “ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ tình thân trạng khác”. Tuyên ngôn đã mở rộng đối tượng trong việc cấm phân biệt đối xử bởi các “thân trạng khác”.

Quy định này có tính mở, vì vậy việc một người mang xu hướng tính dục hay bản dạng giới khác cũng là đối tượng cần được bảo vệ, được hưởng các quyền tự do trong bản Tuyên ngôn này. Và “mọi người” ở đây được hiểu là tất cả các cá nhân bao gồm cả người đồng tính, dị tính, song tính hay vô tính đều được hưởng những quyền như nhau.

Tuy nhiên khi hưởng thụ những quyền của mình cũng phải tuân thủ những hạn chế do pháp luật quy định và tôn trọng của người khác cũng được thừa nhận, tôn trọng và đáp ứng những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong xã hội dân chủ được thỏa mãn. Do đó, các quốc gia có thể lấy các chuẩn mực đạo đức, truyền thống để cản trở việc đảm bảo các quyền của người đồng tính trên cơ sở bảo đảm quyền chung cho tất cả các thành viên trong xã hội.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.