Sau khi kết hôn mới trả hết số tiền đã dùng để mua nhà trước đó, thì căn nhà này là tài sản chung hay riêng?

Nhiều bạn trẻ đã mua nhà trả góp trước khi còn độc thân, và mãi đến sau khi lập gia đình thì mới trả xong. Vậy, trường hợp này căn nhà sẽ được xác định là tài sản chung hay riêng của vợ chồng?

1. Tài sản nào được xác định là tài sản chung của vợ chồng?

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật HN&GĐ thì tài sản chung của vợ, chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân;…, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản nào được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng?

Theo quy định tại Điều 43 Luật HN&GĐ thì tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án…

3. Căn nhà mua khi còn độc thân, sau cưới mới trả hết tiền, thì xác định là tài sản chung hay riêng?

Nếu ngôi nhà vợ/chồng mua trước khi kết hôn và sau khi kết hôn mới trả hết tiền là kết quả của sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung của vợ chồng. Tùy trường hợp mà chứng minh được vợ/chồng đã đóng góp số tiền bao nhiêu để mua căn nhà đó trước khi kết hôn để xác định ngôi nhà là tài sản chung hay riêng. Nếu số tiền mua nhà là tài sản riêng của vợ/chồng thì căn nhà được xác định là tài sản riêng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.