Sau khi ly hôn ai có quyền nuôi con?

Việc nuôi con sau khi ly hôn thường sẽ căn cứ vào quyền lợi của con về mọi mặt, từ đó Tòa án sẽ quyết định quyền nuôi con.

Quy định về người được trực tiếp nuôi con

Căn cứ vào Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình 2014 như sau:

“Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, sau khi ly hôn thì vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.

Trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

Điều kiện để người trục tiếp nuôi con được xét là điều kiện về vật chất và điều kiện về tinh thần cụ thể:
  • Điều kiện về vật chất tòa án có thể xét trên thu nhập, có nhà riêng hay không, công việc…
  • Điều kiện về tinh thần tòa có thể căn cứ vào tình cảm mà hai bạn đối với con từ trước đến giờ, thời gian có thể chăm sóc con, nhân cách của bạn, điều kiện về văn hóa giáo dục.

Sau khi có quyết định về quyền nuôi con sau khi ly hôn, nếu như muốn thay đổi quyền nuôi con thì có thể căn cứ vào điều kiện được quy định tại Điều 84 Luật này.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.