Sau khi ly hôn vợ, chồng chưa có chỗ ở thì ở đâu?

Nơi ở của vợ chồng sau khi ly hôn là vấn đề được mọi người quan tâm. Vậy, sau khi ly hôn chồng, vợ vẫn chưa có chỗ ở thì ở đâu?

1. Chỗ ở của vợ, chồng chưa có sau khi ly hôn là gì?

Đó là quyền lưu cư của vợ hoặc chồng sau khi ly hôn được pháp luật Việt Nam quy định tại Điều 63 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Ly hôn là sự kiện pháp lý được Toà án căn cứ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, được thể hiện bằng văn bản. Sau ly hôn được tính từ ngày bản án có hiệu lực,chấm dứt quan hệ vợ chồng mặt pháp lý cũng như thực tế. Nơi ở của vợ, chồng chưa có sau ly hôn là quyền của vợ hoặc chồng được ở lại trong nhà thuộc quyền sở hữu riêng của 02 người trong thời gian nhất định khi quyết định của Toà án có hiệu lực,nhằm giúp đỡ khó khăn mà vợ, chồng sau khi ly hôn gặp phải.

2. Sau khi ly hôn vợ, chồng chưa có chỗ ở thì ở đâu?

Pháp luật nước ta quy định tại Điều 63 Hôn nhân gia đình: “nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì ly hôn thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nếu căn cứ vào quy định nêu trên thì sau khi ly hôn vợ, chồng chưa có chỗ ở thì vẫn có thể ở lại nhà  thuộc sở hữu chung của vợ chồng trước khi ly hôn trong thời gian là 06 tháng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.