Sính lễ có phải là tài sản trước hôn nhân không?

Hiện nay, có nhiều người thắc mắc rằng khi người vợ nhận sính lễ từ nhà chồng thì sính lễ này có phải là tài sản trước hôn nhân không?

Tài sản trước hôn nhân là gì? 

Tài sản có trước hôn nhân (tài sản tiền hôn nhân) là tài sản của mỗi người có trước khi kết hôn, và đây cũng là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. 

Theo quy định của của pháp luật hôn nhân và gia đình thì tài sản riêng của vợ chồng bao gồm: 

  • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. 
  • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật HN&GĐ. 
Tài sản trước hôn nhân có bao gồm sính lễ không?

Việc tặng sính lễ khi cưới hỏi, theo khía cạnh pháp lý được coi là hợp đồng tặng cho tài sản.

Do đó, khi nhà chồng tặng số sính lễ này cho cô dâu thì lúc này số tài sản này là của cô dâu. Đồng thời, nếu tại thời điểm nhà trai tặng sính lễ cho nhà gái trước khi hai bên đi đăng ký kết hôn thì đây được xác định tài sản riêng của vợ và là tài sản tiền hôn nhân.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.