Sống chung như vợ chồng: Ai có quyền nuôi con?

Khi nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn sẽ không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Vậy, con cái của họ sẽ được giải quyết như thế nào?

Việc nuôi con trong trường hợp chung sống như vợ chồng được thực hiện thế nào?

Căn cứ Điều 15 Luật HN&GĐ quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

“Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.”

Mặc dù hôn nhân giữa hai người không được pháp luật thừa nhận, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ con. Bởi vì hôn nhân mà không hợp pháp thì không được xem là vợ chồng trong khi các bên vẫn là quan hệ cha mẹ và con cái.

Từ đó, các quy định tại Chương V Luật HN&GĐ đều có thể áp dụng để điều chỉnh mối quan hệ này. Như vậy, quan hệ này sẽ được giải quyết như khi giải quyết ly hôn. Đơn cử là việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn tại Điều 81 Luật này:

  • Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  • Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.
Do đó, hai bên nam, nữ sẽ thỏa thuận với nhau về việc nuôi con phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ giải quyết dựa trên việc xem xét quyền lợi của con.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.