03 vấn đề thừa hưởng đất đối với người nước ngoài

Vấn đề người nước ngoài hưởng thừa kế nhà đất được nhiều người quan tâm và thắc mắc. Vậy người nước ngoài có được hưởng thừa kế nhà đất tại Viết Nam không?

1.Quy định về thừa kế có yếu tố nước ngoài

Thừa kế có yếu tố nước ngoài là quan hệ có ít nhất một bên chủ thể là cá nhân, pháp nhân nước ngoài hoặc căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài hoặc tài sản thừa kế ở nước ngoài theo Bộ luật Dân sự 2015.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết. Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó”.

2.Trường hợp nào người nước ngoài được hưởng thừa kế di sản?

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì người nước ngoài được thừa kế theo  di chúc tài sản ở Việt Nam. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp mà người nước ngoài được nhận thừa kế hoặc được nhận giá trị thừa kế.

3.Người nước ngoài có được hưởng thừa kế nhà đất tại Việt Nam?

Theo quy định pháp luật Việt Nam người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức nhận thừa kế nhà ở thương mại  gồm: Căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện để người nước ngoài hưởng nhà đất tại Việt Nam được quy định theo Điều 161 Luật nhà ở 2016 . Trường hợp cá nhân nước ngoài được nhận thừa kế nhà ở vượt quá số lượng thì chỉ hưởng giá trị của nhà ở đó.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.