Sự tác động của kết hôn giả tạo đối với nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ

Kết hôn được xem là một trong những sự kiện vô cùng quan trọng của đời người. Tuy nhiên, trên thực tế lại có những trường hợp nhiều cặp đôi lợi dụng việc kết hôn giả tạo để nhằm trục lợi cá nhân. Vậy sự tác động của kết hôn giả tạo đối với nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là như thế nào?

Kết hôn giả tạo có vi phạm nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ không?

Kết hôn phải tuân thủ và bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của Luật HN&GĐ 2014:

“Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình.

  • 1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
  • 2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
  • 3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.
  • 4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
  • 5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.”

Như vậy, trường hợp nam nữ kết hôn giả tạo để đạt được lợi ích nào đó cho các bên thì họ đã vi phạm nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.