Thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân

Có được thỏa thuận chế độ tài sản trước khi kết hôn không? Những nội dung nào sẽ được thỏa thuận khi xác lập thỏa thuận trước hôn nhân. Mời…