Không cùng tôn giáo lấy nhau được không?

Pháp luật hiện nay quy định những người không có cùng tôn giáo có được lấy nhau không? Hôn nhân là sự tự nguyện quyết định của nam và nữ,…